1 min read
27 Mar

Оден обяснавя, че заради силите на Токи е бил прехвърлен в бъдещето. Всички плачат от радост. Казва, че тогава не са успели да победят Кайдо, но сега ще го. Ашура Доджи обаче изкрещява, че това не е истинският Оден. Обяснява, че Токи им е казала, че : "Невъзможно е да се върнеш в миналото."

Силите и могат да пратят хора само в бъдещето. 

Кинемон плаче и отрича, но Ашура Доджи го удря и му казва да се осъзнае. Изненандващо фалшивият Оден промушва Ашура. Всички се чудят, защото самозванецът се държи точно като Оден. Гласът, походката - всичко е еднакво. Всички се досещат, че това е Канджуро.

Канджуро казва, че преди да умре иска да унищожи Козуки кланът. Той е Курозуми Канджуро - ако си спомняте това беше и фамилията на Орочи.

Канджуро, който е нарисувал Оден изважда динамит и започва да се бие. Изненадващо Ашура го блъска като се образува гигантска експлозия.

Канджуро се появява в истинското си тяло, като заявява, че дори това да е последното нещо, което ще направи той ще убие Козуки кланът. Изневиделица идва Джак в мамутската си форма.

Догсторм казва на всички да отстъпят и да отидат при Момоноске, за да го пазят от Канджуро.

Преди да започнат битката, Джак казва на Догсторм, че тук няма пълнолуние, а той отговаря, че няма и отровен газ.

Поради есплозията замъкът гори, но това, което виждаме е изумително. Орочи е жив!  Казва, че ще накара Кайдо да си плати, понеже му отряза главата.

После виждаме Момо, Ямато и Шинобу, където Момо обяснява как може да се превръща в дракон. Ямато отвърща, че тази сила е подобна на тази на Кайдо и биха могли да я използват.

В последните страници виждаме Лъфи, Зоро и другите срещу Кайдо и Голямото Мамче. Кид казва, че никоя атака не работи, а Лъфи отрича, защото те са хора като тях и трябва да изпитват болка. Лъфи атакува, но безуспешно.  Кид заявява, че да се бият и с двамата е ад. Лъфи пък казва, че ако товя е вярно, значи, че се е бил връщал няколко пъти от Ада. 

Последните думи са на Кайдо, който е в хибридната си форма и те са: " Изглежда, че огънят в очите ти никога не изгасва, Сламена Шапко."
Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING