1 min read
10 Jun

Всички са потресани от загубата на Лъфи. Чопър крещи, а Санджи им казва да не се предават. Перосперо ги обстрелва със стрели, Куин атакува Чопър. Санджи обаче го спасява, като рита Куин в главата.

Куин е бесен и започва да си размята тялото, но не внимава и удря Перосперо с опашката си.

Чопър плаче, но Санджи му казва, че след всичките години, през които са били заедно е невъзможно да изпитва съмнения. Оставя Зоро на него и той се заема с Куин.

После виждаме Канджуро и Кику, които са припаднали. Кинемон е загубил от Кайдо, а мечовете му са счупени.

Кинемон не се предава и става. Кайдо му казва, че тези секунди, които му дава, за да избяга Момо са недостатъчни. Последните думи на Кинемон, които изрича, преди Кайдо да го промуши са: "Бягай, Момоноске-сама! Бягай за живота си!". 

Кайдо е ядосан и казва, че проблемът със загубата е, че малко хора я възприемат.

Шинобу бяга с Момо, а той вади една от жабите с очите, които виждат всичко. Припомня си глас, който му е казал: "Момо! Кажи им". Той се развиква на жабата, а тя действа като микрофон и всички го чуват. Обяснява, че този глас е бил Лъфи и, че той го е помолил да заяви, че Лъфи е жив. Той ще победи Кайдо, а останалите трябва да се бият докато дишат.

Всички са много радостни, а ние виждаме как екипажът на Лоу е открил Лъфи. 

Нами и Усоп бягат, а жезелът на Нами проговаря. В следващата сцена се виждат Кид и Голямото Мамче, които се бият. Лоу идва и предлага временен съюз на Кид.

В последната сцена Ямато се качва при Кайдо и му казва, че е дошла, за да прекрати връзките им.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING