1 min read
29 Jun

Куин е бесен заради Отама. Тя припада, защото е уплашена, но Усоп и Нами идват при нея и ѝ казват да се държи.

На четвъртия етаж виждаме Джимбей, който се е изправил срещу един от Летящата Шесторка. Джимбей казва, че е изненадан, защото е имало много хора и не е очаквал да се изправи срещу един човек. Другият му отвръща, че не може да си намери хубаво извинение, но Джимбей му отговаря, че е тяхна работа да се сражават с офицери.

После виждаме Джак и Инуаруши за кратко. Джак казва, че те са в тотална война, но Инуаруши нямал шанс срещу него.

Пренасяме се отново към Отама, която заповядва на всички, които са яли от нейното данго да се обърнат на страната на Лъфи и другите. Настава пълен хаос и някои не разбират какво се случва. Доста от The Gifters са се обърнали срещу подчинените на Кайдо.


Хората от Световното Правителство не знаят какво се случва. Куин атакува Нами, Усоп и Отама, но е спрян от Санджи.

Куин обаче се трансформира в хибридната си форма.

Пренасяме се към Чопър, който е с лекарите от Уано и лекува Зоро. Чопър е открил ново топче, което е от Уано и може да лекува. Зоро казва, че не го интересува какво ще стане после, но просто иска топчето. 

На четвъртия етаж отново виждаме Джимбей. Той атакува, но човекът от летящата шесторка го отблъсква.


Джимбей повтаря атаката, но другият я избягва като се телепортира. После се появява зад Джимбей и го удря с Tempest Kick, но Джимбей успява да го блокира с Хакито си.

Джимбей осъзнава, че това са Шестте сили, които се използват от световното правителство. Спомня си стара история, където член от CP9 е избягал от затвора. Човекът от Летящата Шесторка потвърждава това и се превръща в хибридна форма. 

Той атакува, но Джимбей го избягва.

Членът на шесторката обяснява, че е бил смятан за гений, който да си съперничи с Роб Луси, но е направил фатална грешка. Преди 12 години се е провалил да защитава дяволски плод, който е бил охраняван на борда на кораб, който е принадлежал на Световното Правителство. Бил е шокиран, когато Лъфи е направил обещанието преди две години. Тогава е научил, че откраднатият плод Гому-гому но ми е бил изяден от него.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING