2 min read
19 Jul

Около 300 души, които са от подчинените на Кайдо сега са на страната на Сламените шапки, благодарение на Отама. Нами и Усоп бягат с нея, а Хорселина им помага да избягат от суматохата.

След това виждаме Световното правителство, които са съобщават, че армията на Кайдо вече е от 16 000, тази на Сламените шапки от 9 000. Те казват, че за тях няма значение кой ще победи, но трябва един даден човек да умре. Този човек е Кой-кой, който се бие с Джимбей.

Пренасяме се на четвъртия етаж, където се развива тази битка. Кой-кой използва "Moon Walk", за да се издигне над Джимбей. Той му казва: "Значи изпитваш злоба към Лъфи?" Кой-кой му отговаря: "Не точно към него, а към човекът, който открадна дяволския плод - Червенокосия Шанкс!"Кой-кой атакува, но Джимбей го блокира с Хакито си.

Членът на Летящата Шесторка обяснява, че Лъфи е получил сламената шапка и дяволския плод от Шанкс, така че естествено той ще го мрази. Кой-кой повтаря атаката си, която стига чак до третия етаж. Отваря устата си и скача към Джимбей, но той обвива юмрука си с Хаки и отново се спасява.

Джимбей използва нова техника и прехвърля Кой-кой през рамото си, като го стоварва на земята.

Джимбей не се бави и го замерва с водна стихия.

Кой-кой е жив и иска да пита Джимбей за една история, която е чул в затвора. Разказва, че е имало човек, на който робите се молили. Те вярвали, че някой ден този човек ще ги освободи. Този човек се казвал - Слънчевият Бог, Ника. Казва, че не знае дали този човек съществува, или не. Докато разказва започва да атакува.

Джимбей пита защо му разказват това, а Кой-кой му отговаря, че след като той е водил Слънчевите пирати, а сред тях е имало и роби би трябвало да знае нещо. А историята на Рибо-човеците е нищо, ако няма роби.

Кой-кой започва яростно да удря Джимбей с атаката "Finger Pistol".

Кой-кой обяснява, че човекът, който му е разказал тази история е бил един от пазачите в затвора, но той езчезнал след няколко дена. Кой-кой помислил, че е в беда, затова избягал.

Джимбей отбълсква атаките му, като се защитава с Хаки.

Удря го и го изпраща назад.

Кой-кой иска да отвърне, но закъснява, защото Джимбей вече е под него. Той казва: "Ако ще си хабиш думите само за истории, бъди готов да срещнеш юмрук." След това го удря право в лицето.

Ще обобщя глава 1019 утре!

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING