1 min read
19 Dec

Още една глава до 1000-ната!!

Първото нещо, което Ода ни показа е миналото на Ейс. Ейс се би с дъщерята на Кайдо, която иска да стане като Оден и да има приключения. Естествено след това станаха приятели. Всичкото това Ямато( така се казва дъщерята на Кайдо) го каза на Момо, който тя беше спасила. Когато той научи, че Ямато е дъщеря на Кайдо, той естествено се уплаши.

Междувременно Нами и Отама бяха заедно и Нами разказа за смъртта на Ейс, и че Лъфи е негов брат.

Другото нещо е, че ни показаха как Марко, отнася Зоро на другия етаж, а Брук и Робин се качват.

Отново ни връщат в миналото, където Ейс казва, че иска да убие Кайдо. Затова и после, се е бил с Ямато.

Най-важното нещо е, когато Биг Мам и Кайдо си говореха. Тя поиска от Кайдо да остави Робин жива, тъй като тя може да чете понеглифите, а Мамчето и Кайдо имат по един Пътен понеглиф.

Също, че Мамчето е дала дяволския плод на Кайдо: Риба Риба но ми. Казаха и, че ще придобият One Piece.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING